Yritys

Muovihaka on erikoistunut ruiskupuristustekniikalla valmistettavien kumi-muovisekoitteisten erikoismattojen valmistukseen. Valmistusohjelmassamme ovat mm. tuulikaappimatot ja kostean tilan matot sekä käytävämatot kiinteistöjen tarpeisiin yrityksille ja kuluttajakäyttöön. Mittava osaamisemme muovituotteiden suunnittelusta, muottivalmistuksesta ja tuotannosta takaavat parhaat saatavilla olevat matot kiinteistöjen puhtaanapitoon.

Tuotteemme ovat kierrätyskelpoisia ja valmistusmenetelmämme ovat luontoystävällisiä. Mattojen suunnittelussa kiinnitämme huomion niiden muotoiluun, kulutuskestävyyteen, kierrätettäviin materiaaleihin ja ympäristöarvoihin.

Muovihaka on perustettu vuonna 1988 ja tänä päivänä Muovihaka on yksi Euroopan johtavista kumi-muovisekoitteisten erikoismattojen valmistajista. Toimintamme on kansainvälistä, sillä suurin osa tuotannostamme viedään Suomen rajojen ulkopuolelle. Mattotuotannostamme menee vientiin jo yli 80 % ja vientiä on yli 70 maahan.

Valmistamme myös teknisiä muovituotteita alihankintana. Periaatteenamme on tarjota asiakkaillemme kokonaispalvelu tuotteen suunnittelusta ja muottien valmistuksesta aina lopputuotteen kokoonpanoon ja pakkaamiseen.

Muovihakan valmistamien tuotteiden kaikki työvaiheet tehdään omalla tehtaallamme Nurmijärvellä. Näin voimme valvoa tuotteidemme laatua koko valmistusprosessin ajan ja pystymme huomioimaan materiaalien erikoisvaatimukset tuotannon jokaisessa vaiheessa.

Liikeidea

Toimimme asiakaslähtöisesti yhteisönä, joka ymmärtää yrityksen strategian ja sitoutuu saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Ymmärrämme tuotannolliset vahvuutemme ja kehitämme tuotantoprosessejamme investoimalla muovituotteiden tuotekehitykseen ja jalostukseen. Panostamme tuotekehitykseen, uusiin materiaaleihin ja uusiin sovelluksiin.

Tehostamme organisaatiomme toimintaa poistamalla toimintaa rajoittavia pullonkauloja.

Painopistealueemme on kiinteistö- ja kuluttajamattojen valmistus ja markkinointi.

Yrityskulttuurimme arvot

Palvelemme asiakasta täsmällisesti ja tehokkaasti. Olemme nopeita ja joustavia.

Selvitämme asiakkaamme tarpeet ja tarjoamme asiakkaillemme lisäarvoa osaamisellamme ja yhteistyöllämme.

Tekemällä kannattavaa liiketoimintaa luomme pohjan yrityksen kehittämiselle ja siten varmistamme tulevaisuutemme.

Emme tee turhaa työtä vaan keskitymme olennaiseen.

Laatu ja ympäristö

Muovihaka on jo vuosia panostanut laadun kehittämiseen ja laadun tekeminen kuuluu jokaiselle meistä.

Laadun jatkuvalla kehittämisellä tarkoitamme toiminnan järkevöitymistä ja tehostumista. Sitä mitataan muun muassa asiakkaiden tyytyväisyydellä, toimitusvarmuudella, työntekijöiden viihtyvyydellä ja toiminnan kannattavuudella.

Liiketoiminnassamme käytämme parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ympäristöasioiden hoidossa.

Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia käyttämällä kierrätettäviä materiaaleja ja lajittelemalla jätteemme mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.

Ylläpidämme henkilöstön tietoja ja taitoja kouluttamalla, opastamalla ja kannustamalla heitä huomioimaan työssään ympäristöasiat.

Edellytämme ympäristöasioiden vastuullista hoitamista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristönsuojelusta säädettyjä lakeja sekä viranomaismääräyksiä.

Visio

Tarjoamme asiakkaillemme lisäarvoa osaamisellamme ja yhteistyöllä erikoismattojen, teknisten muovituotteiden ja muotinvalmistuksen alalla.

Olemme yksi Euroopan johtavista ruiskupuristettujen erikoismattojen valmistajista. Olemme alamme edelläkävijöitä ja meidät tunnetaan laadukkaista tuotteista ja nopeasta palvelusta ympäri maailman.

Kannattavuutta ja kasvua haemme kaikissa suhdanteissa keskittyen ydinliiketoimintaamme.